Thiết kế nội thất văn phòng điều hành Midea

Thiết kế nội thất văn phòng điều hành Midea

Diện tích : 100m2 

Thời gian thiết kế: 7 ngày 

Thiết kế chính : Kts. Phạm Bích Ngọc

Thiết kế nội thất văn phòng điều hành Midea

Thiết kế nội thất văn phòng điều hành Midea