Thiết kế nội thất phòng ngủ trẻ em 12m2

Thiết kế nội thất phòng ngủ trẻ em

Thiết kế nội thất phòng ngủ trẻ em 12m2.

Hạng mục : Giường tầng, bàn học, giá sách.

Thời gian hoàn thiện : 3 ngày .

Thiết kế chính : Kts Phạm Bích Ngọc

Kiểm : Ks. Lê Đức Lâm

Thiết kế nội thất phòng ngủ trẻ em 12m2

Thiết kế nội thất phòng ngủ trẻ em 12m2