Thi công lắp đặt tủ bếp gỗ sồi – Hoàng Sâm

Tủ bếp gỗ sồi sơn PU O7 trắng , tủ dưới sơn áp mộc .

Phụ kiện Grass .

Chiều dài tủ : 7,5 md .
Hoàn thiện trong 15 ngày .

2014-11-05 17.34.38

2014-11-05 17.27.54

 

2014-11-05 17.34.43

 

2014-11-05 17.34.48

 

2014-11-05 17.35.02

 

2014-11-05 17.35.34

 

2014-11-05 12.16.07

 Lê Đức Lâm

Xưởng gỗ nội thất Tuấn Lâm.