Mr . Trần Đình Khoa – 42T

“Các bạn bên Tuấn Lâm thi công chuẩn tiến độ đã ký kết, chất lượng ok so với mức giá…”