Mr Huỳnh Công Hóa , 32T

“Tuấn Lâm có team thợ bảo hành khá tốt, các vấn đề phát sinh được xử lý nhanh….”