Giường ngủ gỗ sồi Nga

Chất liệu : gỗ sồi Nga ( Tần bì ) tự nhiên , thang giường 5 thanh bằng thép hộp 3 x 6cm

Phản giường ( dát giường ) bằng tấm MDF 1,5mm , thích hợp để kê đệm .

Công nghệ sơn : Sơn phun cao áp, Sơn PU 4 lớp : lót 1, lót 2 , lớp màu , lớp bóng cứng.

Sản phẩm đã hoàn thiện mộc, khách hàng có thể tùy chọn lại màu sơn theo ý thích .

Thời gian hoàn thiện + giao hàng : 3 ngày .

Description

Giường ngủ gỗ sồi Nga
Giường ngủ gỗ sồi Nga

Giường ngủ gỗ sồi Nga

Chất liệu : gỗ sồi Nga ( Tần bì ) tự nhiên , thang giường 5 thanh bằng thép hộp 3 x 6cm

Phản giường ( dát giường ) bằng tấm MDF 1,5mm , thích hợp để kê đệm .

Công nghệ sơn : Sơn phun cao áp, Sơn PU 4 lớp : lót 1, lót 2 , lớp màu , lớp bóng cứng.

Sản phẩm đã hoàn thiện mộc, khách hàng có thể tùy chọn lại màu sơn theo ý thích .