Thiết kế nội thất phòng mini karaoke

Description

11537582_413920052128998_1288633412836264354_o

Thiết kế nội thất phòng mini karaoke

Diện tích 1 phòng : 18m2.

Số phòng : 12 phòng.

Thiết kế : KTS .Phạm Bích Ngọc

1493570_413920158795654_683753043315307024_o

11055279_413920055462331_4372628435419787041_o

11270630_413920218795648_3872619224637516725_o

11312790_413920058795664_5552037554890051062_o

11411618_413920092128994_658761776325393833_o