Thiết kế nội thất chung cư Skylight 20F , Minh Khai

0 Review(s)
in stock

Description

Thiết kế nội thất chung cư Skylight 20F , Minh Khai

Thiết kế  : Kts. Phạm Bích Ngọc .

Thời gian từ lúc ký hợp đồng đến khi bàn giao  : 7 ngày .

11

Thi công nội thất chung cư Skylight

Tủ giày
Tủ giày
Thi công nội thất chung cư Skylight
Thi công nội thất chung cư Skylight – phòng khách

3

Thi công nội thất chung cư Skylight - Phòng bếp và bàn ăn
Thi công nội thất chung cư Skylight – Phòng bếp và bàn ăn
Thi công nội thất chung cư Skylight - Phòng bếp và bàn ăn
Thi công nội thất chung cư Skylight – Phòng bếp và bàn ăn

2,Thi công nội thất chung cư Skylight – Phòng ngủ bố mẹ

Thi công nội thất chung cư Skylight - Phòng ngủ bố mẹ

Thi công nội thất chung cư Skylight - Phòng ngủ bố mẹ
Thi công nội thất chung cư Skylight – Phòng ngủ bố mẹ

3,Thi công nội thất chung cư Skylight – Phòng ngủ con gái

Thi công nội thất chung cư Skylight - Phòng ngủ con gái
Thi công nội thất chung cư Skylight – Phòng ngủ con gái

Thi công nội thất chung cư Skylight - Phòng ngủ con gái

Thi công nội thất chung cư Skylight - Phòng ngủ con gái

Thi công nội thất chung cư Skylight - Phòng ngủ con gái